marți, 21 ianuarie 2014

Consiliul consultativ. Momente din istoria Municipiului Timisoara

Episodul I
Gheorghe Doja, Locul supliciului

redactat de ing.ec. Adam Rachitovan


Gheorghe Doja își așează tabăra, la sfârșitul lui iunie 1514, la marginea Timișoarei, în câmpia Ulicia, unde începe cartierul Fabric de azi, cu un efectiv de aproximativ 60.000 de iobagi. Terenul din șanțurile cetății îl determină pe Doja să sape un canal, să schimbe albia Begăi, pentru a se apropia mai mult de cetate, pentru a ușura cucerirea Timișoarei.
Armata lui Ioan Szapolya se apropia de Timmișoara. La un atac prin surprindere, oastea țărănimii a suferit o înfrângere totală în ziua de 15 iulie 1514. Conducătorii țărănimii sunt căzuți în mâinile nobililor.
Ziua uciderii căpeteniilor răscoalei a fost fixată pentru 20 iulie. Osândiții au fost scoși din temniță și duși sub zidul unde urma să aibăloc supliciul. (Istoria României, ediția 1962, volumul II)
Castelul Huniade
Din acest palat, de la o fereastră,priveau comiții Ștefan Bathory și Ioan Szapolya supliciul lui Doja. (Banaterra - Timișoara, reședința județului Timiș)
Gheorghe Doja a fost urcatpe un tron de fier înroșit, pe cap a fost pusă o coroană de fier, de asemenea înroșită, iar carnea a fostsmulsă cu clește și dată tovarășilorsăi înfometați. Capul desprinsdetrup a fost trimisla Seghedin. (Istoria României, ediția 1962, volumul II)
Unele ipoteze susțin cătorturarea lui Doja a avut loc lângă castel, de unde nobilii au putut urmări macabrul spectacol. Locul execuțieisăfie undeva în fața Hotelului Central de lângă Muzeul Banatului. (Istoria Timișoarei, wikipedia)
Supliciul lui Doja s-a transformat în spectacol, fusese privit de la ferestrele Castelului Huniade. (Monumentele Timișoarei, în trecut și în prezent)
În urma cercetărilor amănunțitem locul execuției barbarea lui Doja este undeva lângă Castel, în fața Hotelului Central de astăzi. (e-Patrimoniu Timisiensis-Monumentul Sf. Maria)
Torturarea lui Doja a avut loc lângă Castel, de unde nobilii au putut urmări macabrul spectacol. Locul execuției în fața Hotelului Central, lângă Muzeul Banatului. (e-Patrimoniu Timisiensis-Timișoara în regatul maghiar)
Concluzia
În secolul al XVI-lea fortificațiile orașului erau puternic favorizate de faptul că cetatea era înconjurată din toate părțile de apă, mlaștini, stuf. Ziua ucederii căpeteniilor răscoalei a fost fixată pentru 20 iulie. Osândiții au fost scoși din temniță și duși sub zidul (Cetatea Huniade) unde urma să aibă loc supliciul. Greșit este menționat în articolul „Statuia Sfânta Maria din Piața Maria” că „Tradiția spune că aici a fost executat Gheorghe Doja” (Wikipedia, 25 sept.2013). De asemenea, în documentul „Monumentul Sf. Maria”, pe spatele ansamblului se află o inscripție în limba maghiară: „Sfintei Fecioare patroane, pe locul unde a suferit Gheorghe Doja cumplita moarte” (e-Patrimoniu Timisiensis)
Statuia lui Gheorghe Doja este amplasată în Piața Plevnei. Conform reglementărilor din evul mediu, statuia, monumentul, și alte obiecte se amplasau pe locul desfășurării evenimentului istoric. Aceleași prevederi ar trebui să fie aplicate și pentru statuia lui Gheorghe Doja din piața Plevnei, de unde ar trebui să fie mutată pe locul supliciului, lângă Castelul Huniade. În Piața Plevnei ar putea fi amplasate busturi ale eroilor în luptele de la Plevna, Războiul de Independență, 1877-1878. (Maiorul George Șonțu, căpitanul Nicolae Walter Mărăcineanu, sublocotenentul Dumitru Lemnea sau alții)
Sunt încă publicații care ignoră adevărul istoric, fiind o sfidare a Istoriei României.
Parcul Gheorghe Doja (Timișoara) piață (publică)
În Piața Plevnei de astăzi există un mic părculeț care este dominatde statuia impunătoare a martirului Gheorghe Doja, de unde și denumirea de Parcul Doja.
(vezi Wikimap, Parcul Gheorghe Doja - Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara, 27 mai 2006, Parcul Gheorghe Doja - Wikipedia 22 august 2013, Parcul Doja sau Parcul cu platani - Libertatea -ziarul românilor din Serbia)

PS:
Consider necesar un comunicat de presăcare să dezavueze alte denumiri pentru Piața Plevnei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu